Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد کتاب

نقد کتاب

۱۰ کتاب پیشنهادی برای ایام نوروز ۹۵

ثانیه‌ها، دقیقه‌ها و ساعت‌های زیادی در طول سال برای مطالعه داریم. تا حدی که می‌توانیم ده‌ها برابر لیست پیشنهادی سایت آمازون مطالعه کرده باشیم. اما رسیدن بهار و نوروز خودش بهانه‌ای است برای یک فرصت…