Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی ایرانی گرشاسپ

بازی ایرانی گرشاسپ

بازی ایرانی گرشاسپ را تا ۵ بهمن رایگان بازی کنید

از مهم‌ترین دست‌آوردهای صنعت بازی ایران در سال‌های گذشته بازی «گرشاسپ» است که در سال 89 توسط استودیوی فن‌افزار شریف ساخته شد. این بازی که برای داستان خود از شاهنامه‌ی فردوسی الهام گرفته است را می‌توان…