Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی ایرانی SplashToon

بازی ایرانی SplashToon

تضاد رنگی؛ بازی SplashToon نامزد بخش مردمی هشتمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران

تیم بازی‌سازی آرورا آخرین ساخته خود را به هشتمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران آورده است. با گیم‌نیوز و معرفی بازی SplashToon همراه باشید. تیم بازی‌سازی مستقل «آرورا» حدوداً یک سال و نیم است که…