Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی بتلفیلد 1

بازی بتلفیلد 1

بازی بتلفیلد ۱ باز هم محتوای جدید خواهد داشت اما به زودی به‌روزرسانی‌های آن متوقف خواهند شد

در حال حاضر در حدود یک سال و نیم از تاریخ انتشار بازی بتلفیلد 1 می‌گذرد و از آن زمان، DICE بسته‌های الحاقی قابل‌دانلود متعددی را به همراه به‌روزرسانی‌های محتوایی برای این بازی منتشر کرده است. حال دایس…