Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی جدید استراتژی همزمان

بازی جدید استراتژی همزمان

یک استراتژی همزمان به نام Servo از سازندگان Age of Empires

در نگاه اول، Servo  مثل یک بازی استراتژی همزمان علمی-تخیلی ساده به نظر می‌رسد که در آن روبات‌های جنگ‌جوی غول‌پیکر به نام Servo ها در سطح Old Earth (زمین کهن) بر سر یک ماده‌ی خطرناک اما سودمند به نام…