Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی رانندگی

بازی رانندگی

سازندگان «برن‌آوت» یک بازی ماشین‌سواری جدید می‌سازند

خالقان بازی اتومبیل‌رانی «برن‌آوت» یک عنوان جدید را خواهند ساخت. «آلکس وارد» کارگردان برن‌آوت، امروز در توئیتر خود این مسئله را تایید کرد و با واکنش مثبت بازیبازها رو به رو شد. «وارد» به همراه یکی…