Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی رزیدنت اویل

بازی رزیدنت اویل

کپکام اصرار دارد Resident Evil Village رزیدنت اویل ۸ نیست!

از موقع انتشار بازی Resident Evil Village شبهاتی درباره عنوان این بازی مطرح شد و مشخص نبود که این بازی همان رزیدنت اویل 8 است یا نه! اخیرا کپکام یکی از توسعه دهندگان این بازی در مصاحبه ای اعلام کرد که…