Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی شبیه ساز کشاورزی

بازی شبیه ساز کشاورزی

بازی شبیه‌ساز کشاورزی، ماه می برای کنسول‌ها عرضه می‌شود

کسانی که رویای اداره‌ی مزرعه‌ی خود بدون انجام کارهای طاقت‌فرس را دارند، پس از اینکه بازی Farming Simulator 15 در ماه می امسال برای کنسول‌ها منتشر شد، می‌توانند تحقق رویای خود را ببینند. این بازی…