Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی غیرقانونی

بازی غیرقانونی

گزارش: ماجرای فروش بازی‌های غیرقانونی کرک شده در سایت آمازون

احتمالا شما به عنوان گیمر در ایران، بیشتر از بسیاری از مردم و جمعیت بازی‌کنندگان در سراسر دنیا با مفهوم بازی‌های کرک شده آشنا باشید. اگرچه در سراسر دنیا موضوع بازی‌های دزدی و غیرقانونی مطرح است و…