Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بازی ماجراجویی

بازی ماجراجویی

ناراحتی کاربران استیم از پورت ضعیف بتمنِ تل‌تیل بر روی PC

از دیروز که بتمن ساخته‌ی استودیوی تِل‌تِیل منتشر شد با سیل بازخوردهای منفی از طرف کاربران استیم مواجه شده است. کاربران استیم، به خاطر پورت بسیار بد بازی بر روی PC به شدت ابراز نارضایتی کرده‌اند.…