Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بنیاد با انجمن بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک

بنیاد با انجمن بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک

بنیاد با انجمن بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و انجمن بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک امضا شد. به گزارش گیم‌نیوز به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، چهارشنبه 28 آذرماه…