Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
بهترین بازی‌های سال

بهترین بازی‌های سال

در مراسم The Game Awards 2018 معرفی بازی‌های جدید بیشتر از هر سال است

هر سال در ماه دسامبر منتظر مراسم The Game Awards هستیم تا بهترین بازی‌های سال انتخاب و معین شوند. بازی‌هایی که تا قبل از ماه دسامبر به بازار عرضه شوند در میان عناوین این جوایز قرار خواهند گرفت. با این…

بهترین‌های گیم‌نیوز: بهترین بازی‌های سال ۱۳۹۶ در پلتفرم‌های مختلف + بازی سال

در سال 1396 بازی‌های مهمی عرضه شدند که ما البته فرصت امتحان و ارزیابی همه‌ی آن‌ها را نداشتیم، اما در میان بازی‌هایی که تجربه کردیم برخی بازی‌ها بیشتر از همه چشممان را گرفتند و دلمان را بردند. این‌ها…