Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تاریخ انتشار Lego Star Wars

تاریخ انتشار Lego Star Wars

گیمزکام ۲۰۲۰ – تاریخ انتشار Lego Star Wars: The Skywalker Saga به تعویق افتاد

با این که تاریخ انتشار Lego Star Wars: The Skywalker Saga به زمان دیگری موکول شده است، اما امروز و در جریان پخش زنده‌ی اولین شب از مراسم گیمزکام 2020 توانستیم اولین تریلر از این بازی را ببینیم. در…