Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تحقیق علمی

تحقیق علمی

تماشا کنید: ۱۰ تحقیق علمی که ثابت می‌کنند بازی کردن برای شما مفید است!

تصور غلطی همچنان در جوامع مختلف وجود دارد که می‌گوید: «این بازی‌ها آخر مغزت رو می‌پوسونند.» این یعنی بازی کردن برای شما ضرر دارد و باید تا جای ممکن از آن پرهیز کنید. موضوع زیاده‌روی در بازی کردن به…