Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تراریا

تراریا

چگونه بازی Terraria بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز یکی از بهترین بازی‌های موجود است؟

بازی Terraria حدود 10 سال پیش منتشر شد. این بازی را برخی ماینکرفت 2 بُعدی می‌نامند که می‌توان گفت تا حدی صحیح است. اما چیزی که من در این مطلب می‌خواهم بگویم این است که چرا این بازی همچنان بسیار خوب و…