Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تریلر فیلم Aquaman

تریلر فیلم Aquaman

تماشا کنید: تریلر نهایی فیلم Aquaman آتلانتیس را با تمام شکوهش به تصویر می‌کشد

آخرین تریلر از فیلم Aquaman منتشر شده و از هیچ چیز برای افزودن به جلال و جبروت این فانتزی دریایی فروگذار نمی‌کند. دنیایی که زیرِ دریاها قرار دارد در این تریلر به تصویر کشیده می‌شود. تریلر نهایی فیلم…