Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تصاویر بازی Cities: Skylines

تصاویر بازی Cities: Skylines

یک شرکت شهرسازی در ارائه‌ی طرح خود از تصاویر بازی Cities: Skylines استفاده کرد و لو رفت!

Cities: Skylines یک شبیه‌ساز شهرسازی قدرتمند و عالی است و طرفدارانی در سراسر جهان دارد. این بازی شبیه‌ساز آن‌چنان قدرتمندی نیست، اما به اندازه‌ی خود به واقعیت نزدیک می‌شود. تا جایی که این موضوع یک…