Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تصاویر جدید از بازی Fallout 76

تصاویر جدید از بازی Fallout 76

گالری: تصاویر جدید از بازی Fallout 76 را ببینید

اولین روز بتای بازی Fallout 76 سپری شد و در کنار عرضه‌ی این بتا، تعدادی تصاویر جدید از بازی هم منتشر شده‌اند که در ادامه می‌توانید آن‌ها را ببینید. تصاویر منتشر شده بر روی منظره‌های دلپذیر ویرجینیای…