Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تمشک طلایی 2019

تمشک طلایی 2019

دونالد ترامپ نامزد دریافت تمشک طلایی ۲۰۱۹ – لیست کامل نامزدها را ببینید

مطابق انتظار، پیش از اعلام نامزدهای اسکار که بهترین‌های صنعت و هنر سینما در یک سال اخیر را معرفی می‌کند، نامزدهای دریافت تمشک طلایی اعلام شدند! تمشک طلایی که هر سال به انتخاب بدترین‌های سال می‌پردازد،…