Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
توضیح داستان فیلم Tenet

توضیح داستان فیلم Tenet

چرا بهتر است توضیح داستان فیلم Tenet را در اینترنت نخوانید؟

فیلم Tenet کریستوفر نولان -صرف نظر از خوب یا بد بودن- فیلم پیچیده‌ای است. انیگمایی که برای رمزگشایی نیاز به چند بار دیده شدن دارد. در این فیلم همه چیز به هم ریخته و دنیای تازه‌ای خلق شده است که درک آن…