Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تکنولوژی جدید بازی The Last of Us Part II

تکنولوژی جدید بازی The Last of Us Part II

تکنولوژی جدید بازی The Last of Us Part II کاری کرده دشمنان یکدیگر را به اسم بشناسند

با این حال، هوش مصنوعی بازی‌های این شرکت همواره از نکاتی بوده که منتقدان و بازی‌کنندگان انتقادات زیادی را به آن وارد کرده‌اند. به نظر می‌رسد، تکنولوژی جدید بازی The Last of Us Part II کاری کرده که این…