Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تیزر بتلفیلد 5

تیزر بتلفیلد 5

تماشا کنید: با این تیزر نگاهی به تریلر جدید بازی بتلفیلد ۵ بیاندازید

امروز تریلر جدید بازی بتلفیلد 5 منتشر خواهد شد. شما می‌‌توانید تا پیش از انتشار این تریلر، تیزر کوتاهی از این تریلر مهم که به مناسبت گیمزکام 2018 منتشر شده است را تماشا کنید.