Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ثبت‌نام جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران

ثبت‌نام جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران

مهلت ثبت‌نام در جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران به دلیل تماس‌های گسترده و استقبال چشمگیر مخاطبان در روزهای گذشته، تمدید شد. پیش از این قرار بود تا روز 10 مرداد ماه پایان مهلت ثبت‌نام در این دوره…

ثبت‌نام جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران آغاز شد – ثبت‌نام بانوان در همه‌ی رشته‌ها انجام…

همان‌طور که اعلام شده بود ثبت‌نام در مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» از امروز یکشنبه 9 تیرماه آغاز شد. «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» مهم‌ترین مسابقات بازی‌های ویدیویی در ایران…