Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جادوگر 3

جادوگر 3

ماد نمای اول شخص برای ویچر ۳؛ تجربه‌ای مانند اسکایریم

اگر از طرفداران ویچر 3 باشید و ساعت‌ها از وقت خود را به گشت و  گذار و در محیط‌های زیبا و شهرهای بزرگ آن پرداخته باشید، شاید فکر کنید که دیگر دلیلی برای برگشتن به بازی و تجربه‌ی بیشتر ندارید اما این…