Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جامانده از دیروز

جامانده از دیروز

جا مانده از دیروز: گزارش یک سقوط‌؛ یادداشتی بر فیلم Jupiter Ascending

اهل نوشتن که باشید، حتما یک زمانی یک چیزی به ذهنتان می‌رسد و یا یک نفر آن را به شما می‌سپارد تا بعدا در جایی منتشر کند اما این اتفاق هیچ وقت نمی‌افتد! امروز در حالی که به فکر مطلبی قدیمی افتاده بودم…

جا مانده از دیروز: آیا برگ‌ریزان سونی در راه است؟

آغاز نسل هشتم برای مایکروسافت با کنسول جدید خود یعنی ایکس‌باکس وان آغاز سردی بود. سوز این سرما زمانی غیرقابل تحمل می‌شد که در آن سوی میدان، سونی، رقیبی که برای عوض کردن نتیجه‌ی باخت بازی نسل هفتم با…