Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی

جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی

تاثیرگذارترین استریمر مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی» انتخاب می‌شود

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ماه گذشته در همکاری با مجموعه آپارات گیم طرحی را تدوین کرد تا براساس آن به جلب مشارکت استریمرها در «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» بپردازد. بدین ترتیب در همین راستا…

برگزاری مسابقات مقدماتی PES و FIFA جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران در ۹ شهر مختلف

ثبت نام جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران از روز یک‌شنبه ۹ تیرماه آغاز می‌شود. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در برگزاری این دوره از جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان…