Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جان ویک قسمت ۳

جان ویک قسمت ۳

تماشا کنید: ویدئو جالبی از تمرینات کیانو ریوز در پشت صحنه جان ویک ۳

هر فرد ۵۴ ساله‌ای برای بازی در یک فیلم اکشن پیر است، اما این ویدئو از کیانو ریوز در پشت صحنه جان ویک 3 او را مستثنی می‌کند. به‌تازگی ویدئوی جالبی از کیانو ریوز در پشت صحنه جان ویک 3 فیلم منتشر شده…