Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جشنواره بازی های استیم

جشنواره بازی های استیم

جشنواره بازی های استیم با تاخیر برگزار می‌شود

جشنواره بازی های استیم بدون توضیح و دلیل خاصی تاخیر خورد. این جشنواره قرار بود برای کاربران فرصتی برای بازی‌ کردن دموی بازی‌های آینده را در خانه فراهم کند و قرار بود از تاریخ 9 تا 14 ژوئن برگزار…