Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جشنواره تابستانی GOG

جشنواره تابستانی GOG

در جشنواره تابستانی GOG بازی‌ها را تا ۹۰ درصد ارزان‌تر بخرید

فصل تابستان مصادف است با شروع عرضه‌ی بازی‌های مختلف در جشنواره‌های فروش با تخفیفات فراوان در پلتفرم‌های عرضه‌ی بازی. یکی از این پلتفرم‌ها که این بار بیشتر از همیشه سخاوتمند بوده، GOG است. جشنواره…