Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جشنواره هشتم

جشنواره هشتم

گزارشی از روند داوری آثار هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران – قسمت سوم

گزارش آرش حکیمی از روند داوری آثار جشنواره هشتم همان‌قدر جذاب و خواندنی است که صریح و بی‌پرده و البته کامل است. در قسمت اول که می‌توانید آن را اینجا بخوانید، حکیمی از چگونگی آغاز روند داوری و دعوت شدن…