Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جف کلی

جف کلی

تاریخ انتشار بازی Ghost of Tsushima و Death Stranding در TGA امسال اعلام می‌شود؟

با این‌که سونی امسال در E3 حضور نخواهد داشت، پیش از پایانِ سال 2018 برای طرفداران خود خبرهایی دارد. احتمالا مشخص شدن تاریخ انتشار بازی Ghost of Tsushima و Death Stranding در مراسم بهترین بازی‌های سال،…