Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جنگاوری نوین 2

جنگاوری نوین 2

نقد بازی Modern Warfare 2 Remastered – فوق‌العاده بلند و بیش از حد نزدیک*

بازی «جنگاوری نوین 2» (Call of Duty: Modern Warfare 2) به گمان بسیاری از بازی‌کنندگان و منتقدان بهترین بازی تیراندازی اول شخص ارتشی در نسل قبل و شاید تا به امروز است. یک بازی تمام و کمال که نه به خاطر…

مرحله عجیب No Russian در بازی جنگاوری نوین ۲ استودیوی سازنده را به هم ریخت

دنباله‌ی Modern Warfare برای ساخته شدن یک راه بیشتر نداشت. یا باید از بزرگ‌تر از همیشه ظاهر می‌شد یا هرگز در حافظه‌ی ما باقی نمی‌ماند. برای همین سازندگان تصمیم گرفتند که در میانه‌ی این اکشن پرهیاهو و…