Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جنگاوری نوین2

جنگاوری نوین2

حدود ۵۰ هزار نفر از طرفداران جنگاوری مدرن ۲، خواهان بازسازی این عنوان برای کنسول‌های نسل هشتم شدند

به تازگی طرفداران بازی CoD: MW2 طی دادخواستی، خواهان بازسازی این عنوان برای Xbox One و PS4 شدند. این درخواست که چند روز پیش شکل گرفت، هم‌اکنون چیزی در حدود 47000 نفر از طرفداران این بازی آن را امضا…