Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جنگ ستارگان قسمت 8

جنگ ستارگان قسمت 8

صحبت‌های «دیزی ریدلی» درباره‌ی جنگ ستارگان بعدی و والدین «ری»

خانم «دیزی ریدلی»، ستاره‌ی فیلم «جنگ ستارگان قسمت 7: نیرو برمی‌خیزد» در طی مراسم جوایز فیلم شبکه‌ی ام تی وی، صحبت‌های جالبی درباره‌ی شخصیت ری و قسمت بعدی جنگ ستارگان کرده است. وی درباره قسمت 8 جنگ…