Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جنگ

جنگ

بازی‌سازان به نفع کودکان علیه «جنگ» متحد می‌شوند

بازی‌سازان از استودیوهای مختلف قرار است تا یک همایش بازی‌سازی برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی به نفع کودکان برای بنیاد «جنگ، کودک» (War Child) برگزار کنند. همایش بازی‌سازی HELP یک مسابقه‌ی طراحی بازی شش…