Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جوایز GDC

جوایز GDC

بازی Red Dead Redemption 2 پیشتاز در نامزدی جوایز GDC امسال

جوایز سالانه به انتخاب بازی‌سازان (Game Developers Choice) ماه مارس امسال نیز برگزار خواهد شد. حالا پیش از برگزاری این مراسم، دست‌اندرکاران آن لیست نامزدهای دریافت جایزه در همه‌ی رشته‌ها را اعلام…