Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جوجو ربیت

جوجو ربیت

نقد و بررسی فیلم Jojo Rabbit – آن‌چه درباره کنترل ذهن نمی‌دانستید

اگرچه آمریکایی‌ها خود در دوران جنگ سرد و بعد بیشتر با هالیوود و رسانه‌های ریز و درشت تلویزیونی و غیرتلویزیونی‌شان معنا و مفهوم پروپاگاندا را چند درجه ارتقا دادند، حکومت رایش در آلمان پیش و هنگام جنگ…