Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جوکر و هارلی کویین

جوکر و هارلی کویین

داستان عاشقانه‌ی جوکر و هارلی کویین به گروگان‌گیری ختم می‌شود!

هیچ چیز این فیلم شبیه به آن تصویری که چند روز پیش از جوکر خواکین فینیکس دیدیم نیست. با این‌که بی‌صبرانه منتظر فیلمِ مستقل جوکر هستیم که به ریشه‌های شکل‌گیری شخصیت او می‌پردازد، طرفداران نمی‌توانند فکر…