Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جیمر باند

جیمر باند

جراحت دنیل کریگ در پشت صحنه‌ی جیمز باند ۲۵ فیلم را به تعویق نمی‌اندازد

فیلم بعدی جیمزباند مراحل ساخت را پشت سر می‌گذارد، اما چند روزی است که فیلم‌برداری این فیلم با اختلال مواجه شده. چون «دنیل کریگ» بازیگر نقش جیمز باند در فیلم‌های اخیر، که بدل‌کاری‌های خودش را خودش…