Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
حالت جدید به بازی Apex Legends

حالت جدید به بازی Apex Legends

احتمال اضافه شدن کاراکترها و حالت جدید به بازی Apex Legends در آینده نزدیک

مثل هر بازی بزرگ دیگری، مثل فورتنایت و دیگر بازی‌ها مجموعه‌ای از مادنویس‌ها برای بازی Apex Legends نیز دست به کار شده و فایل‌های بازی را زیر و رو کردند تا به محتوای معرفی نشده برسند. تحقیقات این…