Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
حجم دانلود پچ روز اول بازی Red Dead Redemption 2

حجم دانلود پچ روز اول بازی Red Dead Redemption 2

حجم دانلود پچ روز اول بازی Red Dead Redemption 2 مشخص شد

روز گذشته در خبرها خواندید که بازی Red Dead Redemption 2 به مانند دیگر بازی‌های بزرگ، یک پچ روز اول نیز خواهد داشت تا برخی ایرادات بازی به سرعت برطرف شده و شما بتوانید با باگ‌های کمتری این عنوان اوپن…