Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
حداقل سیستم مورد نیاز Far Cry Primal

حداقل سیستم مورد نیاز Far Cry Primal

مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای Far Cry Primal اعلام شد

یوبی‌سافت مشخصات سیستم حداقل و پیشنهادی برای اجرای Far Cry Primal را منتشر کرد. این طور که به نظر می‌رسد بازی با رایانه‌های قدیمی‌تر که قادر به اجرای فارکرای ۴ بوده‌اند هم سازگار خواهد بود و با وجود…