Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
خون آشوب

خون آشوب

تماشا کنید: اولین قسمت از برنامه ویدیویی کلون نباش خون به پا می‌کند

در کلون نباش سعید و سپهر به بررسی بازی‌های ایرانی که از روی همتایان خارجی خود ساخته شده‌اند می‌پردازند. کلون نباش ۱ بازی خون‌آشوب و شباهت‌های آن به یک بازی خارجی موفق را بررسی می‌کند. در ادامه با…