Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
داستان Shadow of the Tomb Raider

داستان Shadow of the Tomb Raider

داستان Shadow of the Tomb Raider با محتوای اضافه The Pillar ادامه می‌یابد

امروز «کریستال داینامیکس» سازنده‌ی بازی Shadow of the Tomb Raider دومین بسته‌ی الحاقی از هفت محتوای برنامه‌ریزی شده برای انتشار را عرضه کرد. این محتوای اضافه که The Pillar نام دارد، برای دارندگان سیزن…