Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

همایش اشتراک‌گذاری تجربه‌ ساخت بازی Children of Morta با ارائه‌ی امیرحسین فصیحی

به همت انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، رویداد اشتراک‌گذاری تجربه ساخت بازی Children of Morta توسط آقای امیرحسین فصيحی و دیگر اعضای تیم تولید بازی، پنجشنبه ۱ آذر، ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن…

با تخفیف اختصاصی گیم‌نیوز در مدرسه بازی‌سازی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر ثبت‌نام کنید

در هفته‌ی پیش رو، انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی همایشی با عنوان همایش «معرفی بازی» برگزار می‌کند که در آن می‌توانید با بازی‌سازی و سطح علاقه‌مندی خود به این فعالیت صنعتی و…