Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
درباره اسکار 2019

درباره اسکار 2019

به سوی اسکار: همه‌ی چیزهایی که درباره اسکار ۲۰۱۹ می‌دانیم

با این‌که هنوز راه زیادی تا اسکار 2019 داریم، از همین حالا گمانه‌زنی‌ها راجع به برندگان این دوره و حواشی امسال شروع شده است. نامزدهای اسکار 2019 آخر همین هفته اعلام می‌شوند و اگر شما هم فصل جوایز…