Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
درباره بازی Fallout 76

درباره بازی Fallout 76

بیست و یک چیزی که امروز درباره بازی Fallout 76 می‌دانیم

کواک‌کان 2018 فقط محلی برای جمع شدن طرفداران بازی Quake و اعلام اخبار مهم در مورد این بازی نبود، بلکه فرصت خوبی به بتسدا داد تا اطلاعات بیشتری از بازی‌های خود به ما دهد. یکی از این بازی‌ها که پیش از…