Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
درباره سریال Fleabag

درباره سریال Fleabag

رویداد درباره این هفته با موضوع سریال Fleabag برگزار می‌شود

در ادامه رویدادهای مشترک گیم‌نیوز و پاسیو، این هفته‌ با هم در کافه پاسیو (اصفهان) به گفتگو در رویداد «درباره» با موضوع «سریال فلیبگ» خواهیم نشست. این رویداد روز جمعه (10 آبان) از ساعت شش عصر (18:00)…