Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
دروغ آوریل

دروغ آوریل

همه‌ی دروغ‌های اول آوریل دنیای بازی‌ها

روز دروغ آوریل کمی سریع‌تر از سال‌های قبل شروع شد زیرا برخی از اهالی صنعت گیم دروغ‌های آوریل را یکی دو روز زودتر بر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار دادند. در روز اول آوریل کمی سخت است اخبار…