Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
دریافت مجوز انتشار بازی

دریافت مجوز انتشار بازی

تکرار ماجرای ممیزی غیرمنطقی بنیاد ملی بازی‌ها این بار با رنگین کمان

بازی‌سازان ایرانی هنوز به روند اعطای مجوز به بازی‌ها معترض هستند. در حالی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اصرار دارد که این نظارت بر ساخته‌های داخلی یک ساز و کار مشخص و مصادیق مکتوب دارد، هر روز یک…

حمایت از صنعت بازی در کارزاری علیه مانع افزایی بنیاد ملی بازی‌ها در ایران

در پی افزایش نگرانی‌های بازی‌سازان و فعالان صنعت بازی نسبت به عدم حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از بازی‌سازان و نیز مانع تراشی‌های این نهاد برای انتشار بازی‌های ایرانی، یک کارزار اینترنتی با هدف…

بازی سازان ایران علیه اجبار دریافت مجوز انتشار بازی امضا جمع می‌کنند

چندی پیش در خبرهایی که از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رسید، خبر الزام به دریافت مجوز برای انتشار بازی‌ها را نیز خواندیم. بر اساس این اطلاعیه، بنیاد بازی‌ها تولیدکنندگان و ناشران بازی‌های موبایل،…